Swedish Dicks 2016
Swedish Dicks 2016
30
6.4/10
TV-MA

1 نامزدی جایزه

دو کاراگاه خصوصی سوئدی بدون مجوز در تلاش هستند که یک زندگی جدید در لس آنجلس برای خود تشکیل دهند…

این فصل تمام شده